Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/454
Title: Utilizarea tehnologiilor geodezice moderne pentru monitorizarea, prelucrarea şi analiza unor alunecări de teren şi construcţii din pământ armat
Authors: Vîlceanu, Clara-Beatrice
Subjects: Geodezie
Alunecări de teren
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Vîlceanu, Clara-Beatrice. Utilizarea tehnologiilor geodezice moderne pentru monitorizarea, prelucrarea şi analiza unor alunecări de teren şi construcţii din pământ armat. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;113
Abstract: Administrarea din ce în ce mai responsabilă a teritoriului în scopul asigurării dezvoltării durabile presupune o analiză a riscurilor privind producerea unor accidente naturale, cum ar fi alunecările de teren, cutremure, inundaţii etc. Plecând de la aceste considerente, este evidentă nevoia de monitorizare continuă, prin procedee geodezice specifice, a zonelor afectate de alunecări de teren, pe baza cărora se poate evidenţia în mod real evoluţia în timp a fenomenului şi se pot face prognoze care să conducă, în final, la diminuarea distrugerilor materiale şi a pierderilor de vieţi omeneşti. Elementele novatoare aduse de prezenta lucrare constau în propunerea unei metodologii de lucru care cuprinde metode și tehnologii complementare din domeniul ingineriei geodezice și geotehnice, ce poate fi folosită la evaluarea și monitorizarea proceselor generatoare de risc la alunecare. Totodată, se vor demonstra capabilitățile programelor specializate de procesare a datelor cu caracter 3D, de a genera rezultate reale în privința calculelor volumetrice.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/454
ISBN: 9786065547544
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Vilceanu Clara.pdf27.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.