Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/466
Title: Reabilitarea podurilor metalice istorice cu console şi articulaţii (Gerber)
Authors: Butișca, Anamaria Ioana
Subjects: Poduri metalice istorice
Reabilitare
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Butişca, Anamaria Ioana. Reabilitarea podurilor metalice istorice cu console şi articulaţii (Gerber). Timişoara: Editura Politehnica, 2013
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;108
Abstract: Teza de doctorat cuprinde 6 capitole şi trei anexe. Se prezintă principiile şi noţiuni fundamentale privind podurile metalice istorice cu console şi articulații. În cadrul tezei s-a calibrat şi studiat o structură complexă având în vedere necesitatea unei analize care să determine starea de eforturi pe structura spaţială, modelată si calibrată în mod corect având în vedere complexitatea structurii. De asemenea în teză s-a realizat o sistematizare a informaţiilor din literatura de specialitate privind mecanica ruperii şi aplicarea acestora la structura podului Traian de la Arad realizând un pas mai departe faţă de normele specifice actuale. O atenţie deosebită s-a acordat elementului cel mai vulnelabil din structură, articulaţia Gerber, respectiv bara cu ochi, parte componentă a acesteia. O cedare a acesteia duce la colapsul structurii. S-a realizat o sinteza privind alcătuirea şi modul de lucru a articulaţiei Gerber,respectiv a comportării barei cu ochi în timp. Analiza pe bara cu ochi arată valori mari ale tensiunilor în element, având valoarea maximă de 258 N/mm, care este mai mare decât limita de curgere a materialului de bază. De asemenea este necesară o verificare non-distructivă pentru a observa fisurile. Generarea unor fisuri mici ( de 2mm) arată că timpul de exploatare rămas pentru bara cu ochi este destul de redus sub 1 an, ceea ce indică din punct de vedere a normelor că elementul are posibilitate foarte mare de cedare. O evaluare corectă a podurilor existente înseamnă o metodologie uniformă, inclusiv metoda de cumulare a vătămărilor cât și conceptele mecanicii ruperii.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/466
ISBN: 9786065547094
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Butisca Anamaria.pdf10.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.