Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/478
Title: Managementul externalizării proceselor şi serviciilor, componentă a activităţii întreprinderilor
Authors: Duran, Irina Daniela
Subjects: Strategie managerială
Externalizare
Furnizori de procese
Servicii externalizate
Structuri organizatorice
Strategie
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Duran, Irina Daniela. Managementul externalizării proceselor şi serviciilor, componentă a activităţii întreprinderilor. Timişoara: Editura Politehnica, 2013
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;51
Abstract: Obiectul prezentei lucrări îl constituie studiul cu privire la managementul externalizării proceselor şi serviciilor în cadrul diferitelor structuri organizatorice. Prima parte a lucrării a avut ca obiect documentarea teoretică şi statistică asupra fenomenului externalizării. De asemenea s-a realizat un studiu statistic pe un eşantion reprezentativ de societăţi comerciale din judeţul Timiş cu privire la nivelul de cunoaştere a strategiilor de externalizare de către managerii acestora. În cea de-a doua parte se prezintă contribuţiile personale în problematica urmăririi, verificării şi aplicării unor strategii de externalizare în cadrul a trei societăţi comerciale cu domenii de activitate diferite. Tematica abordată cuprinde aspecte multiple, prima categorie constând în studiul activităţilor şi a proceselor tehnologice care sunt supuse analizei şi pregătirii pentru realizarea proiectelor de externalizare. O a doua mare grupă de probleme studiate constă în abordarea riscului şi a metodelor de cuantificare a acestuia la nivelul întreprinderilor care au, sau vor avea, procese sau servicii externalizate. Cea de-a treia mare grupă de probleme abordate o constituie modelele şi metodele de evaluare a partenerilor. De asemenea performanţele acestora sunt comparate cu cele interne pentru a se face alegerea cu privire la varianta care oferă cele mai multe avantaje (costcalitate-timp). Aceste metode sunt aplicate diferit în funcţie de gradul de complexitate al procesului sau serviciului ce este sau urmează să fie supus externalizării.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/478
ISBN: 9786065546073
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Duran Irina.pdf10.47 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.