Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/480
Title: Planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe utilizând tehnici de inteligenţă artificială
Authors: Cristian, Petru Dan
Subjects: Sisteme electroenergetice
Reţele de transport a energiei electrice
Roi de particule
Optimizare
Algoritmi
Calculatoare
PSO
Particle Swarm Optimization
Modele matematice
MATLAB
Instrumente soft
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Cristian, Petru Dan. Planificarea extinderii sistemelor electroenergetice complexe utilizând tehnici de inteligenţă artificială. Timişoara: Editura Politehnica, 2013
Series/Report no.: 13 Inginerie Energetică;4
Abstract: Tematica tezei se încadrează în preocupările actuale din domeniul mai larg al managementului sistemelor electroenergetice, al planificării pe termen mediu şi lung a dezvoltării reţelei de transport al energiei electrice. Teza are ca obiectiv principal elaborarea unei metode practice de planificare optimă a extinderii reţelei de transport din cadrul sistemelor electroenergetice complexe utilizând tehnici de inteligenţă artificială, mai exact Particle Swarm Optimization. Metodologiile elaborate în cadrul tezei au la bază o abordare teoretică riguroasă materializată prin realizarea şi implementarea unor instrumente soft de aplicabilitate generală utile operatorilor de transport şi de sistem (C.N.T.E.E. Transelectrica S.A, în cazul României). Programele de calcul au fost realizate în mediul Matlab, fiind compatibile la nivel de bază de date cu pachete de programe profesionale din domeniu. Ele utilizează la maxim posibilităţile oferite de mediile de programare şi de sistemele informatice actuale. Aplicaţiile concrete se referă atât la sisteme electroenergetice test de diverse dimensiuni, cât şi la un sistem real de mari dimensiuni – SEN Vest&Centru, reprezentat de subsistemul de Vest, Sud-Vest, Nord-Vest din cadrul sistemului electroenergetic al României, aferent Dispeceratelor Electroenergetice Teritoriale Timişoara, Craiova şi Cluj-Napoca.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/480
ISBN: 9786065546042
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Cristian Petru.pdf14.35 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.