Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/481
Title: Managementul incendiilor forestiere în zona Moldova Nouă-Berzasca din sud-vestul României
Authors: Ene, Constanţa
Subjects: Incendii
Protecţie
Zone forestiere
Reabilitare
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Ene, Constanţa. Managementul incendiilor forestiere în zona Moldova Nouă-Berzasca din sud-vestul României. Timişoara: Editura Politehnica, [2013]
Series/Report no.: 5 Inginerie Civilă;74
Abstract: Problemele prezentate în teza de doctorat au o importanță stiințifică si practică deosebită, fiind prima lucrare care se ocupă de studiul impactului incendiilor asupra solurilor si vegetației specifice fondului forestier din județul Caras-Severin, realizează o analiză a riscului de incendiu la ocoalele silvice si propune măsuri de reabilitare a zonelor forestiere afectate de incendii, pe baza concluziilor rezultate din teren. Obiectivele principale ale cercetării au vizat: a) reducerea numărului de incendii si menținerea suprafețelor forestiere din județul Caras – Severin prin diminuarea efectelor factorilor antropici si naturali. b) reconstrucția spațiilor forestiere din județul Caras-Severin afectate de incendiile de pădure, asigurând o dezvoltare durabilă
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/481
ISBN: 9786065543102
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Ene Constanta.pdf7.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.