Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/501
Title: Metode de prelucrare digitală a imaginilor video
Authors: Mirel, Ionuţ Alexandru
Subjects: Prelucrarea imaginii
Tehnici numerice
Televiziune numerică
Reducerea zgomotului
Teză de doctorat
Issue Date: 2013
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Mirel, Ionuţ Alexandru. Metode de prelucrare digitală a imaginilor video. Timişoara: Editura Politehnica, 2013
Series/Report no.: 7 Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii;64
Abstract: Lucrarea prezintă într-o manieră unitară procesările spațiale majore ale unui lanțul de prelucrare video, oferind soluții de procesare paralelă eficiente, care să permită migrarea acestora de pe platformele SoC din receptoare de TVD în platformele mobile. Cercetarea s-a concentrat pe reducerea spațială a zgomotelor, rescalarea imaginilor, accentuarea fronturilor, procesarea culorilor, precum și pe tehnici de super-rezoluție spațială. Pentru toate aceste funcționalități s-au propus soluții personale cu o calitate îmbunătățită a procesării, care să permită realizarea unor structuri de procesare paralelă a imaginilor. Algoritmii prezentați au fost implementați pe platforme concrete de SoC produse în serie mare.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/501
ISBN: 9786065546813
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Mirel Ionut.pdf10.06 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.