Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/527
Title: Cercetări privind gestionarea şi valorificarea deşeurilor mărunte şi pulverulente, rezultate din industria de materiale, în contextul dezvoltării durabile a judeţului Hunedoara
Authors: Todoruţ, Adela Susana
Subjects: Protecţia mediului
Deşeuri
Gestionare
Valorificare
Teză de doctorat
Issue Date: 2014
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Todoruţ, Adela Susana. Cercetări privind gestionarea şi valorificarea deşeurilor mărunte şi pulverulente, rezultate din industria de materiale, în contextul dezvoltării durabile a judeţului Hunedoara. Timişoara: Editura Politehnica, 2014
Series/Report no.: 11 Ştiinţa şi Ingineria Materialelor;39
Abstract: Scopul tezei de doctorat, constă în îmbunătăţirea metodelor de valorificare a deşeurilor, prin peletizare. Experimentele s-au efectuat atât în cadrul Facultăţii de Inginerie Hunedoara cât şi la Universitatea Tehnologică Luleå. S-a urmărit valorificarea deşeurilor mărunte şi pulverulente existente în judetul Hunedoara (Călan, Hunedoara, Mintia, etc.) precum şi celor din judeţele limitrofe (Caraş-Severin şi Bihor). Am ales ca procedeu de valorificare peletizarea datorită compoziţiei granulometrice caracteristică deşeurilor. Peletele oţinute în laborator au fost durificate la rece şi la cald, determinându-se caracteristicile calitative ale acestora în funcţie de componenţa reţetelor şi anume: tipul deşeurilor folosite, proporţia fracţiei fine, varierea umidităţii şi liantului. Teza conţine un număr de 8 capitole, in 3 dintre acestea fiind relatate generalităţi din literatura de speciualitate iar in cele 5 ramase sunt prezentate rezultatele obţinute în timpul experimentelor, sprecum şi un calcul economic comparativ pentru obţinerea unei tone de oţel folosindu-se ca materie primă: 1. fier vechi 100 % şi 2. fier vechi 70 % + pelete durificate 30 %. Rezultatele obţinute au fost prelucrate în programele de calcul Excel şi Matlab, obţinându-se corelaţii simple şi duble, reprezentate analitic şi grafic. Parametrii acestora fiind rezistenţa la compresiune (paramentru dependent) şi varierea parametrilor: proporţia fracţiei fine, umiditate şi liant (parametrii independenţi). O altă determinare a acestor pelete a fost gradul de metalizare a acestora, în funcţie de temperatura de durificare.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/527
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Todorut Adela.pdf9.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.