Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/570
Title: Studiul proceselor de emisie a metalelor grele în ape curgătoare utilizând tehnici de modelare matematică
Authors: Faier Crivineanu, Marilena
Subjects: Protecţia mediului
Ape curgătoare
Poluare
Teză de doctorat
Issue Date: 2012
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Faier Crivineanu, Marilena. Studiul proceselor de emisie a metalelor grele în ape curgătoare utilizând tehnici de modelare matematică. Timişoara: Editura Politehnica, 2012
Series/Report no.: 4 Inginerie Chimică;61
Abstract: Problematica poluării cu metale grele a apelor curgătoare de suprafaţă este un subiect de mare interes, dat fiind faptul că aceşti poluanţi conservativi nu se pot descompune sau distruge, ci se acumulează, afectând viaţa si dezvoltarea organismelor terestre şi acvatice. Cercetările şi studiile efectuate în cadrul acestei teze au urmărit în principal : inventarierea cauzelor care determină prezenţa metalelor grele în apele curgătoare de suprafaţă, evaluarea stării chimice a apelor Dunării pe sectorul fluvial Baziaş- Pristol, elaborarea unor relaţii concludente de dependenţă între variaţia concentraţiei de metale grele şi parametrii fizico-chimici ai apei, şi deducerea unor modele matematice de predicţie a concentraţiilor de metale grele în apă, în vederea aprecierii tendinţei de evoluţie a acestor poluanţi în sectorul fluvial studiat. Prelucrarea volumului mare de date experimentale deţinute s-a efectuat cu ajutorul programelor de calcul specifice, în vederea determinării celor 52 de modele matematice necesare descrierii dependenţelor mai sus mentionate. Experimentele realizate de-a lungul fluviului Dunărea aduc lumii ştiinţifice informaţii importante privind nivelul actual al concentraţiilor de metale grele din sedimente, evidenţiind şi impactul activităţilor economice asupra apelor de suprafaţă. Utilizarea tehnicilor de modelare matematică în activitatea de prelucrare a datelor de monitorizare şi predicţie a calităţii apelor se subscrie recomandărilor europene a Directivei Cadru a Apei. Teza de doctorat are un caracter interdisciplinar, fiind bazată pe coroborarea mai multor domenii ale ştiinţei.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/570
ISBN: 9786065545472
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Faier Marilena.pdf7.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.