Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/607
Title: Contribuţii la implementarea şi optimizarea reţelelor de comunicaţii mobile celulare
Authors: Popa, Sorin
Subjects: Reţele de comunicaţii
Implementare
Optimizare
Comunicaţii mobile celulare
Teză de doctorat
Issue Date: 2012
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Popa, Sorin. Contribuţii la implementarea şi optimizarea reţelelor de comunicaţii mobile celulare. Timişoara: Editura Politehnica, 2012
Series/Report no.: 7 Inginerie Electronică şi Telecomunicaţii;55
Abstract: Lucrarea tratează aspecte ale reţelelor de telefonie mobilă de generaţia a treia (3G) şi evoluţia acestora în viitor. Operatorii de servicii mobile sunt interesaţi să descopere soluţiile cele mai bune pentru a oferi utilizatorilor indiferent unde se deplasează, servicii de voce şi de transmisii de date, la viteze mari şi la un nivel calitativ ridicat. Sub acest aspect cercetările autorului s-au orientat spre propunerea unor soluţii tehnice legate de planificarea şi implementarea în teren a reţelelor mobile de comunicaţii. Aceste soluţii, propuse pe baza măsurătorilor efectuate se constituie într-un ghid practic menit să completeze recomandările operatorilor în legătură cu implementarea şi optimizarea reţelelor mobile. De asemenea, soluţiile propuse se dovedesc extrem de utile sub aspectul economiei de timp şi de resurse financiare în procesul de implementare a unei reţele mobile celulare. Baza de date constituită din datele obţinute prin măsurători, poate fi utilizată în etapa de mentenanţă şi dezvoltare a reţelei pe viitor. Aspectele analizate şi soluţiile propuse sunt menite să aducă informaţii suplimentare, de valoare, la completarea specificaţiilor tehnice puse la dispoziţia diverşilor operatori.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/607
ISBN: 9786065545748
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Popa Sorin.pdf16.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.