Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/653
Title: Studii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire şi optimizare a indicatorilor de calitate pentru apele potabile şi de fântână cu ajutorul tehnicilor moderne de măsurare şi a modelării matematice
Authors: Calisevici, Mirela-Nicoleta
Subjects: Apă potabilă
Calitate
Teză de doctorat
Issue Date: 2011
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Calisevici, Mirela-Nicoleta. Studii asupra posibilităţilor de îmbunătăţire şi optimizare a indicatorilor de calitate pentru apele potabile şi de fântână cu ajutorul tehnicilor moderne de măsurare şi a modelării matematice. Timişoara: Editura Politehnica, 2011
Series/Report no.: 4 Inginerie Chimică;49
Abstract: Studiile efectuate în cadrul lucrării au avut ca scop o prezentare actuală a literaturii de specialitate de ultimă oră, a tehnologiilor, a analizelor de laborator uzuale şi nu numai, cât şi aducerea unor contribuţii personale în vederea posibilităţilor de îmbunătăţire a indicatorilor de calitate ai apelor potabile şi a apelor subterane prin utilizarea tehnicilor moderne de simulare, şi modelare matematică. Crearea pieţei unice europene la care România şi Cipru iau parte, tendinţele de globalizare a economiei mondiale favorizează şi stimulează laboratoarele de analize chimice să ofere servicii de calitate superioară, într-o structură concordantă corespunzătoare legislaţiilor în vigoare. Contextul esenţial al lucrării este legat direct de problemele actuale privind analiza şi îmbunătăţirea calităţii apelor potabile şi a celor subterane. În lumina celor prezentate anterior, în lucrare este evidenţiată o evaluare critică a principalelor aspecte fundamentale de tip chimic, fizico-chimic şi microbiologic care au stat la baza cercetărilor experimentale şi a contribuţiilor aduse în domeniu.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/653
ISBN: 9786065541238
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Calisevici Mirela.pdf5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.