Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/76
Title: On the design of floating point units for interval arithmetic
Authors: Amăricăi, Alexandru
Subjects: Aritmetica intervalelor
Unităţi de virgulă flotantă
Algoritmi numerici
VHDL
Limbaj de descriere hard
Teză de doctorat
Issue Date: 2008
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Amăricăi, Alexandru. On the design of floating point units for interval arithmetic. Timişoara: Editura Politehnica, 2008
Series/Report no.: 10 Ştiinţa Calculatoarelor;12
Abstract: Teza abordează domeniul proiectării unităţilor de virgulă flotantă pentru aritmetica intervalelor. Sunt abordate pentru implementare trei operaţii: adunarea, înmulţirea şi operaţia combinată de divide-add fused. în ceea ce priveşte adunarea, este propus un sumator ce exploatează paralelismul arhitecturilor pe două căi pentru sumatoarele de virgulă flotantă. Pentru înmulţirea intervalelor, un algoritm nou este conceput şi este propusă o arhitectură bazată pe un înmulţitor modificat de virgulă flotantă. Unitatea de divide-add fused are scopul de a creşte performanţa metodei lui Newton cu intervale.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/76
ISBN: 9789736257957
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Amaricai Alexandru.pdf6.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.