Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.upt.ro/xmlui/handle/123456789/792
Title: Studiul procesului de obţinere, caracterizare şi testare a efectului bactericid a unor materiale zeolitice funcţionalizate cu dioxid de titan
Authors: Sfîrloagă, Paula
Subjects: Chimie anorganică
Materiale zeolitice
Teză de doctorat
Issue Date: 2010
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Sfîrloagă, Paula. Studiul procesului de obţinere, caracterizare şi testare a efectului bactericid a unor materiale zeolitice funcţionalizate cu dioxid de titan. Timişoara: Editura Politehnica, 2010
Series/Report no.: 4 Inginerie Chimică;44
Abstract: Accesul la o apă potabilă sigură este o problemă esenţială pentru sănătate, un drept fundamental al omului şi o componentă a politicii reale pentru protecţia sănătăţii. Problema majoră care se impune este evitarea poluării şi limitarea efectelor ei. Acţiunile de prevenire a poluării apelor şi combaterea efectelor acesteia sunt coordonate, în general, în toate ţările, având la bază o legislaţie menită să protejeze resursele de apă ale ţărilor respective. Procesele convenţionale de dezinfecţie a apei sunt deseori ineficiente sau prezintă unele dezavantaje (compuşi secundari toxici, costuri ridicate, compuşi care dau gust şi miros apei). Dezvoltarea unor tehnologii efective pentru un mediu înconjurător curat, în scopul îndepărtării rapide şi economice a microorganismelor din apă, a devenit obiectivul principal al multor organizaţii guvernamentale şi industriale, precum şi a multor domenii de cercetare. Principalul scop al acestui studiu îl constituie obţinerea unor noi materiale zeolitice funcţionalizate cu dioxid de titan nedopat şi dopat cu ioni metalici sau nemetalici, care să prezinte activitate bactericidă cu aplicaţii în procesele de dezinfecţie a apei, în vederea potabilizării acesteia. Pentru a evita unul din dezavantajele utilizării TiO2 sub formă de pulbere, catalizator bine cunoscut pentru calităţile sale bactericide, s-a încercat fixarea acestuia într-o matrice zeolitică. Obţinerea şi aplicarea materialelor zeolitice funcţionalizate cu dioxid de titan nedopat şi dopat poate fi privită ca un instrument promiţător de îmbunătăţire a managementului durabil al resurselor de apă. De asemenea, caracterul netoxic, stabilitatea sa şi uşurinţa obţinerii sale îl prezintă ca material catalitic adecvat diverselor utilizări în protecţia mediului
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/792
ISSN: 1842-8223
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Sfirloaga Paula.pdf6.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.