Please use this identifier to cite or link to this item: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/352
Title: Posibilități de optimizare a tehnologiilor industriale de valorificare a biomasei prin piroliză
Authors: Filipovici, Alexandru
Subjects: Biomasă
Tehnologii industriale
Optimizare
Piroliză
Teză de doctorat
Issue Date: 2018
Publisher: Timişoara: Editura Politehnica
Citation: Filipovici, Alexandru. Posibilități de optimizare a tehnologiilor industriale de valorificare a biomasei prin piroliză. Timişoara: Editura Politehnica, 2018
Series/Report no.: 8 Inginerie Industrială;69
Abstract: În cadrul lucrării de doctorat s-a studiat procesul de piroliză lentă a biomasei. Pentru o mai bună întelegere a procesului și pentru identificarea principalelor trepte de conversie, s-au efectuat experimente care analizează descompunerea termo-chimică a biomasei în funcție de temperatura și de viteza de încălzire din sistem. Rezultatele obținute au fost prelucrate printr-o modelare matematică pentru determinarea corelațiilor dintre parametrii de proces și proporțiile de bio-combustibili dorite a fi obținute. Utilizând analiza termogravimetrică s-a realizat un studiu al cineticii procesului de piroliză. Prin aplicarea unor modele de calcul cinetic s-au d eterminat principalii factori c inetici care au un rol semnificativ în proiectarea sistemelor (energia de activare și factorul preexponențial). Ultimul capitol de cercetare, investighează proprietățille fizico-chimice ale materiei prime utilizate (biomasa) și ale cărbunelui de piroliză. Astfel, pentru analiza probelor de biomasă, s-a propus o metodă rapidă și exactă de determinare a conținutului de umiditate, volatile, cărbune fix și cenușă. În cea de-a doua parte a capitolului s-a efectuat analiza tehnică și s-a determinat puterea calorifică pentru varietățile de cărbune rezultat din piroliza a patru specii de biomasă. Rezultatele obținute aduc informații și concluzii noi, care contribuie la optimizarea sistemelor industriale de piroliză și confirmă că produsele de piroliză pot deveni o opțiune viabilă pentru combustibilii convenționali.
URI: http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/352
Appears in Collections:Teze de doctorat/Phd theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BUPT_TD_Filipovici.pdf5.75 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.